Home >  3d-model-info

3D-Model Weerdjesstraat

Via deze pagina kunt u het 3D-model voor de Weerdjesstraat bekijken. We horen graag wat u de voor- en nadelen vindt van de varianten die we in dit model laten zien. Uw reacties nemen we mee bij de afwegingen die we maken voor een keuze van een de varianten. Daarnaast gebruiken we uw reacties bij de verdere uitwerking van de gekozen variant.

De Weerdjesstraat
Bij het maken van het schetsontwerp voor de Nieuwstraat en omgeving hebben veel Arnhemmers aangegeven dat zij de Weerdjesstraat een barrière vinden in de route van de oude binnenstad naar de Rijn. Het vinden van de beste oplossing voor de oversteekbaarheid, het vergroten van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid en het zorgen voor een goede verkeersafwikkeling zijn belangrijke opgaven voor het stedenbouwkundig plan.
We hebben dit model laten ontwikkelen om de verschillende mogelijke oplossingen goed te kunnen onderzoeken en daar met u over te praten. U kunt ons daarom na het bekijken van de varianten laten weten wat u de voor- en nadelen vindt van de varianten.

Het 3D-model
Het 3D-model is gemaakt op basis van de informatie die we nu al hebben voor de Nieuwstraat en omgeving. Dat betekent dat de panden die in de toekomst behouden blijven zijn gefotografeerd en opgenomen. Daarnaast zijn de nieuwe bouwblokken opgenomen zoals ze in het schetsontwerp staan. Wat u ziet in het model zijn geen voorstellen voor architectuur. De bouwblokken geven alleen een idee van de omvang en de hoogte van de nieuwe blokken. Uit praktische overwegingen is alleen de variant met het kunstencluster aan de Rijn uitgewerkt. De keuze voor de locatie van het kunstencluster wordt later gemaakt en zal ook in één van de Ateliers ter sprake komen.

Gebruik 3D-model
Het kan zijn dat u voor het gebruik van het 3d-model eerst een webplayer moet downloaden. Door de aanwijzingen te volgen worden de player en het 3D model gedownload. Dit is een eenmalige handeling. Het model is voor de meeste computers eenvoudig te gebruiken. Het echter zijn dat het laden eventjes duurt.

U kunt het model op verschillende manieren gebruiken. Na het downloaden komt u in de bestaande situatie. Klikt u op menu dan verschijnen de verschillende varianten in beeld. U kunt op de volgende manieren door de modellen bewegen:
• Lopen: klik op de voetjes. Met de pijltjes toetsen en de linker muisknop kunt u lopen.
• Vliegen: klik op de vogel. Met de pijltjes toetsen en de linker muisknop kunt u door het model vliegen.

Vindt u het niet prettig zelf te lopen of te vliegen en bekijkt u liever een vooraf ingestelde animatie, klikt u dan op de knop met de filmcamera.

Tijdens het Atelier op 21 april is een toelichting gegeven op de verschillende varianten. U kunt de presentatiehier downloaden. 

Matrix van voor- en nadelen

Op basis van de verkregen reacties en bestudering door verkeers- en stedenbouwkundigen is een matrix gemaakt waarin de voor- en nadelen van de varianten zijn weergegeven. U kunt de matrix bekijken en ons uw reactie op de matrix geven. De matrix is een opsomming, de weging van de scores uit de matrix wordt gemaakt door het college van b en w die beslissen over de oplossing voor de Weerdjesstraat.
 

Reacties

dr toni bienemann mba

de toekomstige verkeersstromen in goede banen leiden lijkt me van belang, temeer die de aankomende 40 jaar toenemen. de huidige twee rijbanen in de weerdjesstraat zijn onvoldoende. maak twee of drie rijbanen in een lange tunnel die na de sabelspoort weer bovenkomt en daar twee banen naar berenkuil en rechtdoor heeft en een naar dde kade/onderhoge gedeelte van de brug door.  eventueel een tunneluitrit naar demarkt.

bovengronds kan dan een of twee rijstoken voor lokaal vverkeer en een busbaan.

ook van belang is de inritten en parkeerplaatsafmetingeen in de nieuwe parkeergarages ruimer te maken dan dde huiddige te krappe norm. maak het voor s-klasse/7-serie/a8/suv mogelijk ged te parkeren, dan staat de middenklasser en kleine auto comfortabel ruim. vele internationale voorbeelden oa in nice. 

verkeerslichten voor zover ze geplaatst worden, met aftelseconden. zoals reeds een tiental jaren in china gebruikelijk is. 

 

(ps, ik woon op het eusebiusplein vllakbij de sabelspoort)

01 oktober 2011, 11:04
joop

dew site is zeer langzaam en ik moet 2x lang wachten...slecht de installatie mislukt daarbij en nadat het model is geladen slaat de (stevige) pc vast

21 augustus 2011, 13:25
Rik

Wel leuk om er eens naast te houden: Deze foto uit 1964 met zicht op ASM en de Weerdjesstraat, met het model kan je dat uitzicht zoals het nu is bekijken (niet schrikken, er zijn nogal wat historische panden gesneuvelt sinds 1964):

http://www.arneym.nl/images/asm1964d28017_520.jpg

"ASM 1964 De grote werkhal voor de offshore industrie is inmiddels geplaatst. Op de achtergrond Malburgen-West; de wijken Elderveld, De Laar - laat staan De Schuytgraaf - zijn nog in geen velden of wegen te bekennen ."

22 juni 2011, 12:01
Rik

Ik heb het model nog eens goed bekeken. De enige optie die natuurlijk qua inpassing echt mooi is is de lange tunnel. Kost wel wat maar dan heb je ook wat, net zoals bij de waalkade ligt de kade dan echt ononderbroken aan de binnenstad. In de presentatie wordt genoemd dat de hellingsbanen niet passen vanwege de groter binnenhoogte.

Dat is me niet helemaal duidelijk? Heeft dat te maken met veiligheidseisen?

21 juni 2011, 19:00
Rik

Prachtig model!

 

Ik vraag me af, op het moment dat er wat meer ruimte in het profiel wordt gecrëeerd (door de nieuwbouw iets naar achteren te schuiven) bij het te ondertunnelen deel, kunnen de hellingsbanen dan niet dratisch gereduceerd worden?

21 juni 2011, 11:58
Patrick Arink

Allereerst mijn complimenten voor de wijze waarop dit model in elkaar is gezet. De online 3d-animatie maakt dingen meer en makkelijker inzichtelijk.

 

Dit model maakt voor mij in ieder geval duidelijk dat we de optie 'voetgangersbrug Nieuwstraat' kunnen afstrepen. Past niet in het beeld en past niet bij de stad. Een verlaagde Nieuwstraat opent de mogelijkheid om het verlaagde 'Plein aan de Rijn' uit het oude plan van de SP weer van stal te halen.

 

Wat mij opviel bij het doorlopen van de verschillende modellen, is dat er bij de opties 'verdiepte Nieuwstraat' en 'Voetgangersbrug' geen rekening gehouden lijkt te zijn met de in- en uitgang van de geplande parkeergarage op de Trans. In de modellen zijn deze niet terug te vinden. Deze ingang heeft echter veel invloed op de verkeersafwikkeling in de Weerdjesstraat.

 

Ten aanzien van de tunnel valt het me op dat het tunneldak in de animatie onbebouwd blijft. In werkelijkheid kan ook hier bebouwing worden neergezet. Hiermee komen de werkelijke kosten voor aanleg van een tunnel lager uit.

 

Erik ter Meulen heeft het argument dat een tunnel zou leiden tot moeilijke tunnelmonden al ontkracht door de vergelijking te trekken met de Willemstunnel. De kosten kunnen nog verder omlaag door het maaiveld bij de kruising Nieuwstraat iets te verhogen waardoor de tunnel minder diep wordt.

 

Dat de verkeerslichten op de kruising met de Nieuwstraat verdwijnen lijkt logisch. Ze staan ook niet ingetekend in het model bij de Rodenburgstraat. Betekent dit dat de verkeerslichten ook hier verdwijnen? Indien ja, hoe wordt parkeerverkeer van en naar de Markt, de binnenstad en de parkeergarage Langstraat afgehandeld?

 

 

12 mei 2011, 14:57
C.C. Voorink

De verlaagde Nieuwstraat en de tunnel v/d Weertjesstraat zien er erg mooi uit! Financieel niet de goedkoopste oplossing, dat moge duidelijk zijn, maar zo'n duidelijke scheiding van de twee wegen lijkt mij zeer verstandig!

p.s. erg mooie en goede manier van het presenteren van de planen!

12 mei 2011, 12:19
Erik ter Meulen

Ik heb een paar opmerkingen bij de invoergegevens van dit prachtige model.

 

Tussen de voet van de kademuur Bovenkade en de voet van de Horlogerie Broerenstraat-Kleine Oord loopt een horizontale lijn door de onderkant van het bord van het stoplicht op de hoek Nieuwstraat-Trans (zie startplaatje): de huidige cityring ligt anderhalf tot twee meter onder deze lijn. Over een horizontale vlak bepaald door deze lijn, “het nieuwe maaiveld” tussen Nieuwstraat en Rodenburgstraat, kan bijv. de Jansbeek worden geleid.

 

Wanneer de huidige cityring Trans 4 meter verdiept wordt aangelegd dan ligt de bovenkant van een “deksel” van ruim één meter dikte ter overspanning van 6½ tot 7 meter rijbaan precies in dit vlak. Uitgaande van de maten bij de Willemstunnel zijn bij een hellingshoek van 5% de in- en uitrit van een onderdoorgang slechts zo’n 80 m lang. Aan de westkant begint deze dan bijv. pas voorbij de platanen en de uitgang Bolwerk.

 

Over de korte tunnel wordt een mooie voetgangersboulevard van 200 m lengte en 25-35 m breed aangelegd, aangekleed met veel water (Jansbeek, fonteinen), groen en zitelementen. Hieraan ligt het “Kunstencluster”, bij voorkeur een groot warenhuis en een volledig toegerust restaurant. De stadbus kruist deze boulevard. Samen met de Centrumgarage fungeert dit punt als de derde grote ingang van de binnenstad.

 

Mijn voorkeur gaat uit naar een dergelijke oplossing.

12 mei 2011, 12:17
D Berg

Tunnels en bruggen/overkappingen voor voetgangers lijken mij niet de beste oplossing. Tenzij je veel aandacht (geld!) kunt besteden aan de verlichting en aankleding zijn dat oplossingen die niet leiden tot een aantrekkelijke omgeving, en groot risico op verloedering, en dus het probleem niet oplossen. Als je het centrum met de Rijnkade wilt verbinden, is een drastischer oplossing de enige juiste: laat het verkeer onder de grond.

Het alternatief van de voetgangers onder de grond (of de loopbrug) lijken mij niet verstandig: omdat ik verwacht dat er in de aankleding beknibbeld moet worden bij een oplossing die het meest wenselijk is (dure tunnel): laat de drukke verkeersader onder de grond verdwijnen, en kies voor de korte tunnel Weerdjesstraat.

Mooie manier van presenteren overigens: goed werk.

11 mei 2011, 17:35
Bob Lindner

Zowel de verlaagde Nieuwstraat als de tunnel in de Weerdjesstraat zijn dé oplossing om de Rijnkade bij het centrum te betrekken. Maar waarom er nu opeens een sluis moet komen bij de monding van de Jansbeek ter hoogte van de Rijnkade is me een raadsel. De Jansbeek kan hoger aangelegd worden en de Nieuwstraat kan vanaf de Weerdjesstraat weer oplopen naar het niveau van de Rijnkade. Dan is de sluis (als waterkering bij extreem hoge waterstand in de Rijn) overbodig. Het is toch weer verbazingwekkend hoe stedebouwkundigen met onnodige ideeën (sluis) de kosten weten op te schroeven en een plan daarmee onaantrekkelijk weten te maken.

09 mei 2011, 13:48
Jan Beumer

3d model ziet er goed uit. Het inladen neemt ongeveer 1 minuut in beslag, wat voor dit model heel redelijk is.

24 april 2011, 09:53

Laat uw reactie achter

Uw bericht: Uw naam:
 
Uw e-mailadres:
Houd mij via email op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.